Arkiv for oktober 2011

31
Okt
11

officium: måndag, 31. vike i det allmenne året, 1 makkabearbok 1,1-25 (matutin)

«Kva og ein skulle oppgje sine eigne seder og skikkar»

Aleksander den store delte riket mellom sine fremste menn, og son av kong Antiokos, Antiokos Epifanes, slo seg opp til hellenistisk potentat. Den hellenistiske kulturen skulle innførast overalt i hans part av imperiet. Dei av jødane som ikkje bøygde seg, blei hardt forfylgde. Bort med omskjering, med matføreskriftene, inn med heidensk kultus i templet.

Mange isrealittar gav etter. Men nokre forblei trufaste mot pakta og mot Israels Gud.

Lat oss ikkje gløyme at einskapskulturane ofte har eit Janus-andlet.

Advertisements
29
Okt
11

officium: laurdag, 30. vike i det allmenne året, visdomen 11,20b-12,2.11b-19 (matutin)

» Heile universet gjer knapt utslag på di vekt, det er som ein drope av morgondogga når ho fell på jorda»

Guds ufattelege vesen. Vi er i ferd med å oppdage dimensjonane i universet; at det synest uendeleg, og at der er fleire univers… Og likevel som ein drope av morgondogga.

Kosmos, universet, er ikkje den aller yttarste røyndomen. Alt kviler i hans hand  som «elskar alt som er til». Ikkje det blinde, uendelege rommet, men kjærleiken ber verda.

28
Okt
11

torsdag, 30. vike i det allmenne året, visdomen 7,15-30 (matutin)

«Frå slekt til slekt tek han sin bustad hjå heilage menneske og gjer det til profetar og Guds vener»

Slik er Visdomen. Å tileigne seg Visdomen gjer oss til profetar og Guds vener. Eit liv som strålar ut noko godt og spennande. Venskap med Gud – vi kjenner korleis angsten og krampa vik, at vi er verdsette, at vi kan senke skuldrane og rette oss opp i vår fulle lengde, vere den vi er. Profetar – menneske med innsikt, skarpsyn, dømekraft, vågemot, taleevne.

Eit overskot å leve i.

26
Okt
11

carpe diem: oktobersnø

På toget frå Bergen til Oslo. Widerø flyselskap melde at flighten til Ørsta/Hovden var innstilt p g a tekniske problem. Det synte seg at flyet blei ståande på Hovden i går kveld, og kom seg ikkje på vengene sørover. Litt dårleg av Widerø å ikkje fixe eit alternativ (eller fixe flyet) i løpet av tolv timar.

Dermed må lanseringa av den nynorske bibelen greie seg utan meg. Det går nok bra – og eg får ein roleg arbeidsdag på toget. Vi kryssar Hardangervidda, og snøen har alt lagt sine fyrste lag her oppe. Haustfjellet kvitnar.

Oppdraget i Bergen er utført: Føredrag om Garborg under «Kulturuken»  (jfr Jan Erik Vold i  Bergen Vest. Eg er nok ein av dei få som går i rette med Garborg for hans tidstypiske kristendomskritikk. Norsk mentalitet er endå sterkt prega av dette.  Heller ikkje idéar og mentalitetar kjem som resultat av ei blind utviklling eller som noko uomgjengeleg. Heller ikkje brotet med kyrkja og hennar tru.  Det er noko som har vilja det. Garborg var ein av dei.

26
Okt
11

officium: onsdag, 30. vike i det allmenne året, visdomen 6,1-24 (matutin)

«Dess fleire vise, dess tryggare er verda»

Forfattaren av Visdoms-boka skriv om dei mektige i verda. Framfor alt skal dei søkje visdom og rett. Her er det snakk om den åndlege og moralske visdomen, om all sann kunnskap om verda og det gode.

Dessverre er det ofte ein annan visdom som rår i verda. Machiavellis politiske filosofi, med viljen til makt som det einaste realistiske, har for lengst slått gjennom.

Vi skal likevel ikkje gje opp kampen for at personleg integritet og vilje til å fremje det som er godt, er uoppgjeveleg i det politiske livet.  Det er viktigare enn nokon gong.

24
Okt
11

carpe diem: oktobersol II

Kl 1820 Snøggbåten til Bergen

Har nettopp stoppa i Krakhella, inst i Solund. Heile dagen har oktobersola stråla langs kysten, no etterkvart som kveldsol, som fager og smilande har sige ned i horsionten rett vest her. Vi har stoppa i Smørhamn (Bremanger), Florø og Askvoll, så langt. Super framkomstmåte dette. Fin var også bussturen frå Hareid via Ulsteinvik, Myrvåg, Leikong, Larsnes, ferje Årvik-Koparnes, vidare via Fiskå, Åheim og Maurstad til Måløy. Blank og stavstill sjø inn alle fjordar og ut alle sund og havblikk ytst ute. Turist langs eigen kyst på vanleg Fjord1 rute-basis. Dette kan eg.

Dei siste par timane inn til Bergen skal eg taste ned føredraget til i morgon kveld. Fjella kring leia her er mørkeblå no, med ei låg ljosrand bak.

24
Okt
11

officium: måndag, vike 30. i det allmenne året, Visdomens bok 1, 16-24 (matutin)

«Dei ugudelege kallar døden til seg ved det dei seier og gjer, dei går til grunne fordi dei reknar han som ein ven og sluttar pakt med han» .

Uhemma livsdyrking og livsnyting – vitalisme og hedonisme – har ein slags allianse med døden og dødslengten. Vi må tyne mest mogeleg ut av dette livet, for snart er det slutt. Og vi kan «la makta vere vår lov og rett» (v 2), for døden utslettar alt og noko ansvar og oppgjer deretter er det ikkje. Er du smart nok, kjem du i mål med skinnet intakt.

Verkeleg open for livet er den som kviler i tilliten til Skaparen og som veit at vi alle skal svare for han.
kategoriar

Advertisements