Archive for the 'poetica' Category

09
Apr
12

poetica: påske II

ein liten påskehumoreske i fullt alvor; saka sett frå Guds synspunkt…

PROSJEKT PÅSKE

Sju dagar på å skape

Tre dagar på å nyskape
for no hastar det!

seier Herren

Har eg sagt A
må eg seie B
eller rettare sagt O(mega)

Vi måtte gjennom dette:
livet
døden
og livet igjen

eg og Adam
og Eva

tru det eller ei

men livet er kome
for å bli!

Reklame
08
Apr
12

poetica: påske I

ein aforisme…

ALDRI?

det hende aldri
at univers blei til

før det var der

det hende aldri
at døde sto opp

før Han gjorde det

alt er under
over under

07
Apr
12

poetica: Langfredag

FULLFØRT

Fullført

all gru
all skam
all skuld
all angst
all fornedring

du la det
over skuldrene
tungt og heilt

du kom og tok det

opna vegane
rydda landet
jaga skyene

tok tak
inst og nedst
i sjølve døden
og kasta han
ut og bort

05
Apr
12

poetica: Skjærtorsdag

Skjærtorsdag natt, etter den høgtidlege messa (og overføringa av sakramentet til repositoriet i sakristiet, og avkledinga av altara)… Oslo, 4-5 april…. 

TOMT

Du gjekk
dei kan ta deg no

tabernaklet står ope
som døra til den øvre salen

ingen der lenger

der ligg steinen i hagen
ingen der heller
berre sveitten og blodropane

nakne er altara
ribba
berre eit rom att
av kyrkja di

som natta og byen utanfor
utan deg
tomt

20
Jan
12

poetica: Vinter

VINTER

 

døyvd blå

er januardagen

når sola berre kviler

på kanten av horisontane

og smyg seg lågt

over åsane

 

nokon har rulla ut

ein kjøleg duk

over alle flater

 

gråe og gotiske

står alleane

og let prosesjonar

av « homo sapiens»

skride til sine

kalde messer

 

nakne er vi

i denne lange timen

mellom død og liv

 

bøye seg under frosthanda

halde ut

    (Oslo, i dag)
31
Des
11

poetica: nyfødt år

Eit år til

født ut or natta

 

som eit mørkt morsliv

har ho bore det i seg

avla det  det med uvisse

 

vil det leve eller døy?

hate, tvile eller elske?

tru eller forkaste?

 

vende seg mot andre andlet

eller svartne

i sin eigen skugge?

 

alt er mogeleg

for dette året

som eg no lyfter

og  held

 

undrande

bivrande

i mine veike armar

(Stranda, nyttårsnatt 2011/-12)

05
Okt
11

poetica: oktober

OKTOBER

Det bleike ljoset

haustdagen

overblikket

 

tankane er tenkte

gjerninga gjord

åkeren hausta

 

eg vedstår meg livet

alt blei tydeleg

 

eit større land

stig fram

   

(Ved Øyern, 5/1o-11)

18
Jun
11

poetica: Juni

JUNI

Vere som dei unge åkrane her:

stå fast på  mi rot

duve i vindane

vente på hausten

 

 

(Støtvikdalen, Rygge, i dag)

31
Des
10

poetica: nyttår

 

 

Eit nytt år

la seg over det gamle

 

eit lett lag av nysnø

ein duk av ljos

over berrfrost og skare

over alt livs

sprukne hud

 

det dreiv forbi

i ein augneblink av sanning

det berre kviskra over markene

sveva gjennom skogholta

 

la seg til ro

som ei uventa von

som ung nåde

over ei gamal jord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17
Mai
10

poetica: Alt levande er i meg

..det norske, det er for meg aller mest naturen, landskapa, det som talar om meir enn «det norske».  dette skreiv eg i Brunstaddalen, sommaren 2005…

ALT LEVANDE ER I MEG

Medskapningar

kven kjenner dykk betre enn eg?
kvar finn de ein slik ven

mellom dei levande?

Eg kunne leggje meg ned på bakken

den bratte bakken

bli gras av gras

eg kunne la meg renne over steinane

elva – det er eg

kunne trakke meg ein plass

og bli ståande

som ein stein

berre stå

berre vere

våt av regnet

mjuk av mosen

kunne bli stor og rund

som fjellnakken der borte

høg og vis som desse fjella

ikkje tvile meir

vite min plass

med snø

med vind

med gras og urer

med små lysande blomar

ei li av skog kunne eg bli

som eit morsbryst

som ein kvinnebarm

ein skogbotn av mjuke løyndomar

kunne eg bli

berre eit menneske

greier eg endå ikkje

å bli

her er eg!

Gud, min far, mi mor:

du har avla meg

å, lat meg bli fødd

bli til!09
Mai
10

carpe diem/poetica: lille, havet, strendene…

Så kom eg til havet og til strendene.  Etter at sundagen hadde vore feira med stor høgmesse her i klosterkyrkja. Tjøkka fullt, som vanleg; born, unge, vaksne, eldre, kraft i songen og liturgien, god preike/homilie, mange å helse på etter messa.

Middag – og så vestover Flandern, så mot Calais, landskapet som tek til å bylgje sakte i grønt og rapsgult. Oppom den høgt utspringande Cap Blanc-Nez, frisk vind og nokså surt, så eg dreg på meg stillongs under kutta og gensar over. Vi parkerer i strand(lands-)byen Wissant og legg i veg langs havkanten. Sjøen fell og legg halvturr kilometervis med sandflater. Innover dei bruser bylgjene i ein lang krans. Gå, lytte, ta inn suset, kjenne rommet rundt seg. Vi -br Haavar og Turid frå VL  og eg – varmar oss med ein kaffi på ein kaikantkafé.  Langt på dag alt.

Vi køyrer sakte mot Calais på vegen langs strandlina, gjennom  Sangatte og andre små byar som ligg i ei lang rekkje, som eit band bak dikene. I Calais må vi ha mat, på Brasserie Alexander, like ved sjøen. Frites og omelett. Vi er nesten i Belgia her. Dei store ferjene  frå Dover prustar og manøvrerer ut og inn av hamnebassenget. Omsider rullar vi innover motorvegen tilbake til Lille; sola kjem fram heilt i vest, under skydekket – raud, og mett av dagen. Lyser oss heim.

Dette diktet skreiv eg her for nokre år sidan:

BERRE DETTE

Berre dette kan eg no:

gå ved havet

lange strender fram

lange tilbake

Berre dette høyrer eg no:

stor sus av bylgjer

Berre dette ser eg no:

Vind og himlar

Berre dette ventar eg på:

sjå  Gud

01
Apr
10

poetica: Den natta

DEN NATTA

Natt

mørk nok

for Judas

mørk nok

for kyss

som endar i galgen

for nyttige sølvpengar

sjå blodåkeren lyser alt

men raudt

mørkre

for køller og soldatar

mørkre

som let Kedron spegle

ei skjelvande stjerne

mørkre

som tetnar

kring skuldrene

dei bleike skuldrene

som ber oss

berre eit bleikt ljos

i denne natta

31
Des
09

carpe diem: Nytt år…

..her er eg, og går inn i det nye året i Sverige, ved Mälaren. Historiske trakter; her er Birka like ved, der St Ansgar forkynte kristendom og grunna kyrkja for det svenske folket.  Vi har fine dagar med gode foredrag her (skal nok kome tilbake til det). Sjøen er ikkje frosen, anna enn i nokre vikar og bukter; kulden er stram og rå, om ikkje  veldig hard, det er snødekt skog, åkrar og enger, nokre hestar er uttadørs på garden like ved; dei prustar og bles og trakkar rundt for å halde varmen. I dag kom det nysnø over skaren… Vi har feira fyrste vesper for høgtida for Guds Mor (1. jan).

No legg eg ut eit nyttårsdikt, som har stått her før, skrive på Sunnmøre for nokre år sidan, men det passar like godt her. Godt år!

NYTTÅR

Eit nytt år
la seg over det gamle

eit lett lag av nysnø
ein duk av ljos
over berrfrost og skare
over alt livs
sprukne hud

det dreiv forbi
i ein augneblink av sanning
det berre kviskra over markene
sveva gjennom skogholta

la seg til ro
som ei uventa von
som ung nåde
over ei gamal jord


15
Okt
09

poetica: Rainer Maria Rilke: Haustdag

Hausten er poetisk. For tre år sidan omsette eg dette diket – og innvier hausten både med originalen og med omsetjinga…

HERBSTTAG

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr gross.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süsse in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

HAUSTDAG

Gud: Timen kom. Ein storslått sumar svann.
Legg skuggen din på solur-talet;
send vindar svale over eng og land.

Byd at den seine frukt av fullnad skin
og gjev oss endå nokre sydlandsdagar,
før di fullending fram, som jagar
den siste søtleik til den tunge vin.

Den hus ei har, kan huslaus bu i fred,
den einsam er, skal lenge einsam sviva,
skal vaka, lesa, lange brevblad skriva,
skal i alléar ganga opp og ned
og rastlaus lata lauvet fly og driva.

19
Jul
09

poetica: Eit dikt i dag

ASKROVA

Du voggar meg mot vest, du vesle øy!
Er du eit skip med kjøl og segl?
Er du ei gamal, fura kvinne,
eller ei blyg og grønkledd møy?

Du er visst alt! Her har det slite folk på berg og bø,
her har dei losa inn i frå vest,  i brott og sjø.

No er du som ein kviledag, no er du heim for folk
som du gjev fanget fullt av sol og salt og vêr,
av venskap med kvarandre og med deg og alt som er,
med Gud som kastar øyar ut som perler or si hand,
og let dei gli igjennom neven sin, som rosenkrans og bøneband.

Eit lite stykke kosmos er du laga av;
eit gledefullt mysterium av himmel og av hav.

07
Jun
09

poetica: Hymne

på høgtida for Treeininga…

HYMNE

Høgare enn alt,
over universums bogar,
står din stol av ljos –
Englemyriadar syng
og kjerubsverd logar.

Djupare enn alt,
i den inste gåte
les vi dine teikn;
sporet av din Visdoms veg
og din skaparmåte.

Nærare enn alt,
høyr, det slår og bankar;
hjarta, tinning, puls –
ord vert forma i min munn,
bakom panna, tankar…

Liv av liv, min Gud!
Du vert alt i alle
når di kraft står fram,
liksom sola når ho stig,
og det siste slør skal falle.


04
Mai
09

poetica: VIDARS GATE -ein akvarell

Gje meg ei Oslo-gate
i mai

bygardar i tysk stil
passeleg velstelte
venlege

for dei vender ut
mot ei gågate
ei avlang grend

to hjørne med kafé
bord og benker slentrande
sette ut på fortauet
berre to små kaféar

der kjem ein stor grøn bakke
inn i synsfeltet
i enden av tverrgata
eit grønt stykke himmel på jord
ved Bislet

ein nær slektning av
den syngjande blåe maihimlen
over gata
og alle gater i Oslo
i dag
latterblått!

I same slekta:
frekke og skamlaust gule løvetenner
pressa opp mellom husvegg
og fortau

-Hei!
ropar dei i munnen på kvarandre
-er ikkje Oslo ein bra by, kanskje?
det meiner i alle fall vi
Og er du av ei anna oppfatning
kan du dra dit peppar’n gror

Good bye!

(Oslo, 4/5-09)

29
Apr
09

poetica: Berçeuse (voggesong)

Å kjelde av stille gråt
der inne
kva kan eg gjere
for å trøyste deg?

vogge deg vil eg
varleg, varleg
berre denne rørsla
til og frå

så du kjenner
at livet er mjukt
du fell aldri ut av det

du blir
i ein venleg tanke
som blir
hjå deg
alltid

kjenner du det ikkje?
smilen over deg
er større
enn sorga
inni deg

Gråten sovnar til sist
smilen vaker
alltid

når du vaknar
skal du sjå det
og gløyme alt anna

31
Des
08

poetica: NYTTÅR

NYTTÅR

Eit nytt år
la seg over det gamle

eit lett lag av nysnø
ein duk av ljos
over berrfrost og skare
over alt livs
sprukne hud

det dreiv forbi
i ein augneblink av sanning
det berre kviskra over markene
sveva gjennom skogholta

la seg til ro
som ei uventa von
som ung nåde
over ei gamal jord

25
Des
08

poetica: Jul (Fil 2, 1-11)

JUL

Incarnatus es pro nobis!
Eitt med Faderen frå æva,
alt du åtte,
alt du ofra.

Incarnatus es pro nobis!
Eitt med menneske her nede,
fødd som oss,
men rein og uskadd.

Incarnatus es pro nobis!
Tung var krossen,
djup var grava,
djupast elska du oss då.

Incarnatus es pro nobis!
Difor: Lovpris, exultate,
Namnet over alle namn!
kategoriar