05
Des
11

nota bene: utilrekneleg?

Eg er ein av dei som stiller meg spørjande, for ikkje å seie tvilande, til den rettspsykiatriske rapporten og diagnosen for Anders Behring Breivik.  Ein kan lure på om Hitler og Stailin ville vorte rekna for utilreknelege og rettsleg ansvarlege på dei same kriteriane.

Presset for å avpolitisere 22. juli og Breivik er stort. Han skal gjerast til pasient, ikkje til ein politisk og moralsk aktør. Slik vil  meiningane og meningsfellene hans bli fristilte  frå  å bli tekne på alvor. Nokre hevdar at det er galskapen som berre har oppsøkt ein ekstrem ideologi for å realisere seg.

Eg trur det er fårleg å psykologisere bort sterke og tydelege tendensar i dagens samfunn. Jørgen Sandemose er ein av dei som har hevda at dei leiande politikarane har oversett den folkelege dømekrafta når det gjeld innvandring. For min del held eg fast ved at det heller dreiar seg om ein destruktiv populisme. Mange tenkte at «den brune undergrunnen» ville avta etter 22. juli. Men alt tyder på at bloggar og meiningsytringar går som før, og vel så det.

Alt det positive vi såg av folkeleg samhald etter terroren, løyner eit lag av aggressivitet som det no  er viktig å få fram og diskutert. Kva er det som formar mentalitetar og haldningar i eit samfunn som vårt?

Reklame

10 Svar to “nota bene: utilrekneleg?”


 1. 1 solveig
  desember 5, 2011 ved 8:54 pm

  enig med deg! Nå har jeg i de siste to døgnene brukt timesvis på å diskutert dette på FB, og har aldri før blitt utsatt for så sterke personangrep, av folk som mener at enhvert kritisk spørsmål rettet mot rapporten er å underminere både selv rapporten og det medisinsk funderte tilregnelighetskriteriet i norsk strafferett, som forøvrig tidligere leder av den rettsmedisinske kommisjonen, Randi Rosenqvist, hadde et kritisk – og for meg i alle fall informativt – innspill i forhold til for noen dager siden. Debatten på FB de siste dagene er faktisk ganske aggressiv!

  • desember 5, 2011 ved 8:56 pm

   Driv du framleis og diskuterer med FB-høgre?

   • 3 solveig
    desember 5, 2011 ved 9:29 pm

    ja, og det er som å slåss mot vindmøller! Saugstad, etikkprofessor på UiO mener at man ved i det hele å diskutere sider ved de sakkyndiges rapport uten selv å være psykiater er med på noe dypt umoralsk. Simen Gaure likeså. Da jeg i en kommentar sa meg enig i at det var pinlig av de sakkyndige å liste opp neologismer, som påviselig ikke er det, men er gjengse ord inne på anti-islamske nettsider og i spillunivers fikk jeg høre at jeg var med på å underminere et viktig prinsipp i norsk strafferett. Nå har det blitt verre og verre og inne på helge Høibraaten sin side er det nå en tråd som nærmer seg 200 innlegg der jeg av en av de argumenternde nå har fått beskjed om å tie still, for godt. Til og med det å mene at åpen diskusjon er et sunnhetstegn blir oppfattet som galt. Ellers mener jeg at det av prinsipielle grunner er viktig at det såkalte medisinke prinsippet blir tatt opp til ny diskusjon av lovgiverne våre, og med det komplekset utilregnelighet, moralsk ansvar, frihet. Og selvsagt er den politiske dimensjonen relevant, enten ABB skulle vise seg p være tilregnelig eller ikke.
    Nå er det jo enten eller, enten fullstendig tilregnelighet eller fullstendig utilregnelighet. og jeg mener jo at ondskap finns, moralsk realist som jeg er, men det er i allefall best å holde utenfor diskusjonen!

 2. desember 5, 2011 ved 10:02 pm

  «Men alt tyder på at bloggar og meiningsytringar går som før, og vel så det.»

  Det er trist å lesa slik, etter mitt syn, overflatisk synspunkt. Eg undrar om du har teke 22. juli og etterdønningane ålvorleg nok når du talar slik. Eller om du berre les andre bloggar osb en kva eg les. Vil du diskutera, råder eg til konkrete utfall og konkrete bloggar/postar/ytringar — og iallfall dokumentera kvar noko du snakkar om.

  Stalin og Hitler vart dregne inn før rapporten, og då som døme på personar som gjerne er personlegdomsforstyrra. Personlegdoms-støring er ikkje grunnlag for å verta kjend utilreknkeleg. Fleire gissa på at ABB kom til å verta kjend personlegdomsforstyrra. Det var vel noko nær mi gissing òg.

  Faren til eit av Utøya-offera samanlikna med bin Laden, som ikkje vart kjend utilreknleg. Det er neppe relevant.

  911 førde til muslimsk vekking. Men det er jo klårt at for folk som flottar seg med at dei er so etisk reine og so snille at dei tykkjer det var godt at mannen var nordmann, so kan det ikkje verta nokor vekking — korkje kristen eller onnor slags. (Sjå kommentaren min om dette nedst i dette stykket: http://vinjeboy.tumblr.com/post/13632645889/om-dagen-m-tte-eg-honom-hans-rustad )

 3. desember 5, 2011 ved 10:06 pm

  @solveig Eg prøvd å dokumentera at det berre er tull at ABB nytta «gjengse ord» – sjå her: https://twitter.com/#!/Nynorskingen/status/142670067799310336

  Dersom du meiner at han har nytta gjengse ord, bør du dokumentera at so er tilfelle.

  • desember 5, 2011 ved 10:32 pm

   Eg får ikkje kommentert dette før tidlegast i morgon, dessverre..

  • 7 Solveig
   desember 6, 2011 ved 9:41 am

   kun kort (har viktige arbeidsoppgaver på jobb i dag): ordet «national darwinism» (ditt eksempel) er brukt av en del som deltar i anti-islamsk aktivitet på nettet og er til og med også brukt i New York Times! (Vi som har kikket oss litt rundt på disse mørke områdene av nettet har sett en del av ordene nevnt i rapporten, som suicidalhumanisme og ordene hans som begynner med ridderjustiyiarius.. er knyttet til rollefigurene i et kjent spill på nettet. De sakkyndiges problem i møte med disse ordene er at de nok ikke har beveget seg mye rundt på nettet, de er vel heller ikke daglige lesere av NYTimes. En del av den utenom-psykiatriske kritikken av de sakkyndiges rapport dreier seg om manglende (internett-)kulturell bakgrunnskunnskap, men også manglende ideologisk kunnskap. De sakkyndige bruker ellers også frykten for å bli overvåket for å underbygge diagnosen. Som om ikke det å være redd for å bli overvåket når man er i gang med å forberede tidenes største terroraksjon på norsk jord ville være naturlig? (også poenget til psykiateren som uttalte seg kritisk til underlaget for diagnosen (men uten å uetelukke at den er riktig) i Aftenposten i går – husker ikke navnet i farten) Jeg trekker dette fram for å vise at det også er commonsensiske vurderinger man kan reise tvil ved. Det å stille diagnosen er selvsagt psykiaternes rolle! Jeg har ingen problemer med å godta at han kan være psykotisk, gjerne med en underliggende personlighetsforstyrrelse. Det prinsipielle spørsmålet om psykose i seg selv automatisk bør innebære 100 % tilregnelighet, når det gjelder alt, blir imidlertid aktualisert i denne saken, og burde nok igjen bli diskutert. Det spørsmålet er i grunnleggende forstand et rettsfilosofisk spørsmål og burde i allefall være legitimt å ta opp, også nå, og ikke minst nå!
   En annen ting er at rapporten er et rettsdokument som burde ha forblitt rettens. men når det først er lekket ut så kan diskusjonen av det ikke undertrykkes.

 4. desember 6, 2011 ved 9:07 pm

  Beklagar sein respons; har vore frå Mac-en i heile dag…

  Solveig: Eg saknar verkeleg ikkje FBtrådane, mykje ugne meiningar ute går, i krinsar ein ikkje skulle vente det. Ein slags ny liberalisme og pragmatisme, ikkje særleg meir kristent orientert enn tradisjonelle (!)venstreraddisar. Temmeleg kynisk intellektuelt miljø.
  Er elles samd med deg i det du skriv ovanfor.

  Vaktsemd: Må innrømme at eg ikkje heilt skjøna kommentaren din. Meiner du at den islam-kritiske bloggsfæren har endra seg etter 22. juli? Til det siste om at det «var godt at mannen var nordmann»: Det var/er vel ikkje godt i seg sjølv, men vi er mange som tenkjer med gru på kva som hadde kome fram i det norske folket dersom han hadde vore muslim.

  • 10 solveig
   desember 6, 2011 ved 10:11 pm

   (Det finaste med FB er kanskje utvekslinga av det som ikkje er ord, synes eg; bilder (gjerne i form av ord)! Der kan ein få uventa og god in-spirasjon. 🙂


Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


kategoriar


%d bloggarar likar dette: