19
Sep
11

officium: måndag, 25. vike i det allmenne året, esek 34 (matutin)

«Eg vil setja ein hyrding over dei, min tenar David, som skal gjæta dei» (v 23)

Her er David blitt ein symbolfigur, eller ein «typos», eit førebilete. Nemleg på Messias, den store, salva frelsarkongen. Messias er den sanne hyrdingen for gudsfolket. Han skifter rett og rettferd, han syrgjer for vern og tryggleik, og for gode beite. Trusselen frå villdyra skal fjernast, landet blir velsigna og grøderikt.

Det er denne messianske «pastoralen» som blir verkeleggjort når Jesus Messias kjem; fullt og heilt når han kjem med siger på siste dagen. Vona om Messias er djupt rotfest i den heilage historia og i Guds planar med verda. Og i den lengten som er nedlagd i alle folk og nasjonar.

Kyrkja trur han er komen og helsar han ved kvar messe: –Benedictus qui venit in nomine Domini!  –Velsigna vere han som kjem, i Herrens namn!

Reklame

1 Tilbakemelding to “officium: måndag, 25. vike i det allmenne året, esek 34 (matutin)”


 1. 1 Herman
  september 20, 2011 ved 2:16 am

  Hele dette kapitlet er som en beskrivelse av denne siste dagen, synes jeg. Først dommen, eller oppgjøret om du vil, dernest en ny pakt, og så den salige freden. Alt blir plukket fra hverandre gjennomgått og så satt sammen igjen.
  Gud skifter rett mellom sauer og hyrder (her vil maskinen min si byrder, men jeg skal ikke la den gjøre det!). Menneskene mister alt fordi de ødelegger Guds natur, de skitner til beitemarkene og tråkker dem ned, skitner til vannene og misbruker Guds gaver til fordel for dem selv.
  Guds kjærlighet svinner, han gir en hard tid både for mennesker og kve. Slik skifter Herren rett, Han som er opphavet til alt i verden, den verden som var god, men som nå er ødelagt. Han sprer hyrdene og trekker sin kjærlighet tilbake, Han røsker opp i naturen og skifter rett mellom alle skapninger, ikke bare mellom hyrder og kve, men alle skapninger som lever i dette universet som Esekiel beskriver.
  Det store marerittet, dommens dag står for døren. Det peker det mot her i Skriften. Da skal det komme tider der alle lengter etter å dø, men ikke finner døden, plager og hendelser vi ikke kan forestille oss skal ljome ut over jorden og spre seg over alle folkeslag.

  Men så, etter alt dette, skal Menneskesønnen komme i skyen. Det gjelder bare å holde hodet høyt og la sjelene gledes over Guds frelse, den evige fred som skal strømme ut over jorden. Ikke gripes av panikk over alt vi skal gjennom.

  Det er nå vi må be, hvis vi kan, be for all skapningen. Det er nå vi må samles for ikke å svinne hen i trengslenes dal.

  Alleluja!

  Hilsen Herman


Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


kategoriar


%d bloggarar likar dette: