07
Sep
11

officium: onsdag, 23. vike i det allmenne året, hab 2, 5-20 (matutin)

«Rikdomen skal svikta den stolte, han skal ikkje nå sitt mål» (v 5)

Ofte blir det sagt at Det gamle testamentet har eit meir positvt syn på materiell rikdom enn det vi møter i Det nye. Det er rett forsåvidt som det materielle er godt fordi det er skapt av Gud, og fordi Det nye testamentet er meir tydeleg eskatologisk retta; endetida og det komande Guds-riket relativiserer det jordiske og dennesidige.

Likevel: Profetane er svært kritiske til rikdomen – som ei freisting til hovmod og gudløyse, og som eit resultat av sosial urett. Habakuk ser korleis mange synder fylgjer den rike: Vald, utukt, mishandling av dyr og avgudsdyrking.

Det er «kunnskap om Herrens herlegdom» som er det eigentlege gode og som ein dag skal fylle jorda, «liksom vatnet dekkjer havsens botn» (v 14)


1 Response to “officium: onsdag, 23. vike i det allmenne året, hab 2, 5-20 (matutin)”


  1. 1 solveig
    september 7, 2011 ved 9:07 am

    Bra! Ordene der den rike framstår som spesiell full av synd virker det som mange ikke liker å måtte forholde seg til. Heller ikke liker man å forholde seg til at det å elske rikdommen i seg sjøl er en last. I disse tider: det å arbeide for sosial rettferdighet som jo kristendommen stimulerer til er jo/må være et politisk prosjekt fundert i den samfunnsmessige virkeligheten man faktisk er den del av, da kan politikk og religiøs tro ikke kan løsrives fra hverandre. Kan man da med god samvittighet stemme på partier som gjør at man som privatperson kommer enda bedre ut enn før (f.eks. ved at man slipper å matte betale eiendomsskatt, toppskatt, +++, for å være konkret)?


Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


kategoriar


<span>%d</span> bloggarar likar dette: