03
Apr
11

officium: laurdag, 3. vike i faste, frå ei preike av den hl Grgor fra Nazianz om kjærleiken til dei fattige (matutin)

«» «Når du fjernar åket», står det skrive, «og utveljinga», det vil seia det småskorne og vurderinga av om den du hjelper, er verdig…»

Gregor tek utgangspunkt i faste-teksten hjå profeten Jesaja, kap 58.  Å vise miskunn, er å vise verkeleg storsinn, ikkje nedlatande nåde. Å dele med dei fattige, er å erkjenne vårt likeverd, vårt felles verd som menneske.

I den borgarleggjorde religionen, har vi lett for å sjå på dei fattige og mindre vellukka som late og dumme, ikkje så flinke og iherdige som oss andre. Skal vi hjelpe, så skal det ialle fall ikkje  vere  ved «å sy puter under armane på folk», som det heiter. Vi vil gjerne kontrollere at det vi gir, blir brukt slik vi syns best og ikkje til «tull og tøys». Som Bernanos seier; heller å enn å gi pengar til ein fattig som bed, kjøper vi litt gamalt brød og ser til at han får litt mat i seg så han i alle fall ikkje rusar seg på våre pengar.

Så fornuftig. Så «rett». Så galt. Så lite guddomleg.

 


6 Responses to “officium: laurdag, 3. vike i faste, frå ei preike av den hl Grgor fra Nazianz om kjærleiken til dei fattige (matutin)”


 1. april 3, 2011 ved 9:02 pm

  Hei, herved utfordrer jeg deg, den katolske kirke og alle dine lesere til å delta så aktivt som mulig for å få til en ordning for de papirløse. Det er en kampanje på gang, og jeg sakset fra et innlegg på verdidebatt:
  Her en beskrivelse av initiativet:

  Om kampanjen http://papirlose.no/wp/?page_id=291

  Norge er i ferd med å få en økende underklasse av mennesker som har levd her i inntil 17 år nesten helt uten rettigheter, og ofte i stor nød. En rekke organisasjoner lanserte 31. august 2010 en bred kampanje for å sette fokus på disse menneskenes livssituasjon.

  Mens det store flertallet EU-land har gjennomført ulike former for regulariseringer, skiller Norge seg ut ved å ha en av de strengeste tilnærmingene til papirløse. Dette utgjør en viktig del av bakgrunnen for organisasjonenes engasjement. Det finnes her et rom for humanitet i spennet mellom den strenge norske tilnærmingen og de mer humanitære løsningene som er valgt i mange andre land.

  Når regulariseringer har blitt gjennomført i det store flertallet av EU-land, har det bakgrunn i primært to forhold: På den ene siden de sterke humanitære hensynene som gjør seg gjeldende for mennesker som har levd papirløst gjennom en årrekke. På den andre siden det mer pragmatiske hensynet til kontroll over arbeidsmarkedet og ønsket om å motvirke en stor, svart arbeidssektor med høy grad av utnyttelse av sårbare mennesker. De samme hensynene gjør seg åpenbart gjeldende i Norge.

  Organisasjonene kan ikke godta en varig papirløs underklasse i Norge bestående av mennesker som lever på ubestemt tid tilnærmet uten rettigheter. Spesielt alvorlig er det at denne situasjonen rammer barn. Selv om norske myndigheter har forpliktet seg til å prioritere barns beste, og selv om det er tatt inn i lovverket at barns tilknytning til Norge (eksempelvis gjennom barnehage, skole og sosialt nettverk) skal tillegges særlig vekt, ser vi at utlendingsmyndighetenes fortolkning fører til at flertallet av sakene avgjøres i barns disfavør.

  Vi ber derfor Regjeringen om å utarbeide bestemmelser som tydeliggjør at barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn, og at barn som har levd i Norge i lang tid (eksempelvis fire år regnet fra ankomst) skal gis oppholdstillatelse sammen med medfølgende familie.

  Vi ber også Regjeringen om å utarbeide en bestemmelse som sikrer at det blir en grense for hvor mange år mennesker i Norge kan være ulovlige, uansett alder, i samsvar med UDIs forslag fra 2003.

  I utarbeidelsen av konkrete lovbestemmelser kan det også være naturlig å se hen til identitet, skjult/åpent bosted og kriminelle handlinger.

  Norsk Folkehjelp, Amnesty International Norge, Kirkens Bymisjon, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), Antirasistisk Senter, Etiopiske asylsøkeres forening, Mellomkirkelig Råd, Human-Etisk Forbund, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Redd Barna, Nettverk mot statlig rasisme, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Juss-Buss, Afghan Refugee Committee, Blitz, Det iranske flyktningrådet i Norge, Flerkulturelt kirkelig nettverk (Norges Kristne Råd), Humanistisk Ungdom, Den norske Helsingforskomité, PRESS – Redd Barna Ungdom, Caritas, Nestekjærlighetskampanjen, Foreningen for syriske kurdere i Norge (KKSN), Rådgivningsgruppa i Trondhjem, Vergeforeningen Følgesvennen, Peoplepeace – Norsk organisasjon for tvangsreturnerte, Norsk Psykologforening, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Røde Kors Ungdom, SOS Rasisme, MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, Menneskerettighetsakademiet, Norsk Folkehjelp Ungdom, Juvente, Aktive Fredsreiser, KFUK-KFUM Global og Kurdistan Fredsforening (KFF).

 2. 2 Herman
  april 4, 2011 ved 3:41 am

  Fint initiativ. Men hva kan man gjøre med det, egentlig? Virker som du har mange organisasjoner med deg. Det er jo bra, det òg.

  Hilsen Herman

 3. april 4, 2011 ved 2:36 pm

  Jeg syns vel at vi alle har et ansvar for hvordan de har det, de som er vanskeligst stillet blant oss. De er vel også vår neste. Og vi burde ikke fortsette med å bare «gå forbi».
  Så om vi ikke kan gjøre så veldig mye, kan vi ihvertfall gå inn på papirløse.no og gi vår støtte.

 4. 4 Herman
  april 4, 2011 ved 6:34 pm

  Joda, forsåvidt. Men det er bare det at en lett blir passivisert av de store mengdene med problemer som bare oppstår og oppstår. Å be en bønn synes jeg ikke er det samme som å være passiv og gå forbi. Jeg ønsker deg lykke til i ditt engasjement, jeg har vært på siden du viser til, og håper selvfølgelig at alle mennesker i hele verden må få oppfylt kravene til en tilværelse slik som f.eks. FN formulerer det. Det er bare det at det er så vanskelig å få det til, virker det som.

  Og det gjør en maktesløs. Det var bare det jeg ville si.

  Hilsen Herman

 5. april 5, 2011 ved 4:52 am

  Jeg vet ikke riktig hva jeg skal si, for jeg tror på bønn, men i fortellingen om «vår neste» er det den som stopper opp, forbinder sår ol. som var neste for den stakkars mannen. Om presten og levitten ba noen bønner for ham der de hastet forbi, står det ikke noe om.
  Alle organisasjonene som deltar i kampanjen kan kontaktes direkte for kommentarer. Kampanjekoordinatorer: – Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig, Antirasistisk Senter. Mobil: 48 15 35 26. E-post: rbs(at)antirasistisk-senter.no – Jon Ole Martinsen,…

 6. 6 andreas
  april 6, 2011 ved 8:40 am

  Kan et godt dikt unnskylde manglende sammenheng med konteksten? Jeg tror og håper det, for av og til skinner sannheten gjennom noen linjer og kan ikke vente…

  Diktet er av Charles Peguy -en stor kristen mystiker og med et sterkt slektskap til Bernanos.

  SLEEP

  Human wisdom says Don’t put off until tomorrow
  What can be done the very same day.
  But I tell you that he who knows how to put off until tomorrow
  Is the most agreeable to God
  He who sleeps like a child
  Is also he who sleeps like my darling Hope.

  And I tell you Put off until tomorrow
  Those worries and those troubles which are gnawing at you
  today

  Put off until tomorrow those sobs that choke you
  When you see today’s unhappiness.
  Those sobs which rise up and strangle you.

  Put off until tomorrow those tears which fill your eyes and
  your head,
  Flooding you, rolling down your cheeks, those tears which
  stream down your cheeks.
  Because between now and tomorrow, maybe I, God, will have
  passed by your way.

  Human wisdom says: Woe
  to the man who puts off what he
  has to do until tomorrow.

  And I say Blessed, blessed is the man who puts off what he
  has to do until tomorrow.
  Blessed is he who puts off. That is to say, blessed is he who
  hopes. And who sleeps.


Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


kategoriar


<span>%d</span> bloggarar likar dette: