11
Aug
10

officium: onsdag, 19. vike i det allmenne året, mika 4,1-7 (matutin)

«For frå Sion skal lovlære gå ut, og Herrens ord frå Jerusalem» (v 2b)

Den universelle freden og rettferda skal bryte gjennom i verda; i dei siste tidene, i ein stor overgang,  som ein eskatologisk røyndom.  Her samstemmer Mika med dei andre profetane. Guds rike, det messianske riket, er på gang, det skal bryte gjennom, men ikkje utan, oppbrot,  krise, parusi – at Kristus kjem til syne i all si makt. 

Fredstilstanden kjem som ei frukt av at Guds ord når ut . Det er Israel og kyrkja sin misjon. Alt no er verda avhengig av at rett og sanning; Guds tale om seg sjølv og om oss, blir framhalde. Gud har skrive sine ord og si lov inn i hjarto våre, inn i kulturen, naturen og historia. Men verda treng den frelseshistoriske openberringa – i Gudsfolket, i Skriftene og tradisjonen – for å tydleggjere det og for å opne vegen heilt fram til fullendinga. 

Verda er radikalt avhengig av at kyrkja heile tida forkynner og tydleggjer meininga med røyndomen, økologisk, politisk, moralsk og åndeleg.

Reklame

3 Svar to “officium: onsdag, 19. vike i det allmenne året, mika 4,1-7 (matutin)”


 1. 1 Herman
  august 12, 2010 ved 10:32 am

  Hei. Når du skriver dette minnes jeg en artikkel om en svært omfattende psykologisk intervju-undersøkelse i FN’s regi,som pågikk i mange år. Den er nettopp avsluttet for noen år siden, og har vært arbeidet med siden 50-tallet. En av problemstillingene var:

  1. Hvis du er en god soldat i krig, er det normalt og prisverdig å drepe fienden for fote.
  2. Hvis du dreper for fote i fredstid derimot, blir du betraktet som psykopat.
  3. Hva er da «normalt» og «normal oppførsel» enten det er krig eller fred?

  Undersøkelsen omfattet svært mange som overlevde 2. verdenskrig. Den viser at normalitet er situasjonsbetinget. Det som derimot var interessant, og som jeg merket meg, var at man oppdaget noe man i freds- og krigstid fastslår som et stort, militært problem: nemlig skuddreddhet.

  Man fant at i løpet av 2. verdenskrig var det på begge sider et uutalt og hemmeligholdt militært problem at en svært høy prosent (tror det var på den øvre siden av 50%-grensen), var fanget av skuddreddhet. Det vil si at over halvparten av soldatene, enten de var tyskere, eller ikke, skjøt bevisst over hodet på motstanderne under trefninger i f.eks. byer og ved andre strategiske mål.

  Dette gjelder selvfølgelig infanterister og fotsoldater spesielt. Hva angår andre grupper av militærmaskinen(e), vet jeg ikke så mye ut i fra undersøkelsen. Jeg har bare fått den referert, og har ikke lest den selv.

  Men det viser mer enn tydelig at budet som sier at man ikke skal slå ihjel/drepe, er skrevet inn i alle menneskers hjerter.

  Og de ti bud er ikke bare en pamflett, et litterært innslag i Bibelen, men en reel, Gud-gitt lov og befaling som gjelder i evighet. Kristus, som er oppfyllelsen av Loven, bærer i seg, og ER Loven selv. Også de ti bud! Jeg synes undersøkelsen var en flott bekreftelse av at Kristus er hos oss, og med oss, i dag og alle dager, og at Loven står skrevet i menneskenes hjerter!

  Hilsen Herman

 2. august 13, 2010 ved 1:05 am

  Men hva med alle krigsspillene som florerer på nettet nå – endrer de folks holdninger? Er det gjort nyere forskning på det?

 3. 3 Herman
  august 13, 2010 ved 10:18 am

  Jeg vet at det finnes en egen, akademisk arbeidsgruppe ved UiO, som studerer ulike dataspill. Har ikke lest noe derfra.

  Men om du spør meg om personlig mening her, er mitt inntrykk at slike spill kan slå begge veier. Enten får mennesket utløp for «genetisk bestemte» holdninger som vi har opptatt i oss selv gjennom krig og utøvet vold siden tidenes begynnelse, eller så er det slik at spillene forandrer virkeligheten hos enkelte utøvere, slik at vold mye lettere kan aksepteres av den, eller de det gjelder.

  Bibsys skulle være en bra database og lete seg frem i når det gjelder litteratur på området.

  Hilsen Herman


Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


kategoriar


%d bloggarar likar dette: