06
Jul
09

nota bene: Amal Aden

Den siste tida har m a vore prega av den unge kvinna Amal Adens oppgjer med Hege Storhaug og hennar organisajon, Human Rights Service. Amal Aden har teke bladet frå munnen og fortalt korleis den islam-kritiske og innvandrar-kritiske organsiasjonen har utnytta henne i sin propaganda og nedverdiga henne som truande. Storhaug et co avviser det heile, sjølvsagt.

Vi må velje kven vi vil tru på. Eg, for min del, stolar på Amal Adens forteljing. Ho viste mot når ho påtala negative ting i sine eigne miljø og viser no mot til å seie frå om haldningane hjå sine norske støttespelarar. Mange, særeleg i FrP miljøa, støttar Storhaug og reknar henne for ein helt i kampen for ”norske verdiar”. Storhaugs organisasjon er avhengig av godt rennomé – for dei mottek 1,8 millionar kroner i statsstøtte kvart år. Så her er det i høg grad mange slags ”verdiar” som står på spel.

Eg vonar at denne saka kjem skikkeleg fram i ljoset. Både korleis ein slik organisasjon arbeider og opererer og kva slags haldningarvi har med å gjere i det norske folket. FrP-bloggarar eg er innom, hausar stadig opp frykten for at Noreg snart blir ”overtatt av islam”. Vi er vitne til eit tiltakande hysteri i mange miljø; både hjå venstre- og høgreintellektuelle og mellom ”folk flest”. Det ville vere bra om ein roa ned litt og heller tok imot utfordringane til vår kultur med open ettertanke. Den norske livsforma blir nødt til å endre seg. Ein så materialistisk og religiøst indifferent kultur som den vi har utvikla, har ikkje berekraft. Det må vere plass til mange slags livvsyn i eit samfunn som vårt, også for ikkje-truande, sjølvsagt. Men dei som hevdar å forsvare den kristne arven, vil gjere det meir verknadsfullt ved å ta si eiga tru på alvor enn ved å prøve å halde unna andre truande. Det er ikkje islam, men dei sekulariserte kyrkjene som er den største trusselen mot kristendomen i Noreg i dag.

Tru overlever ikkje som nasjonal pyntegjenstand, berre som bruksgjenstand.


19 Responses to “nota bene: Amal Aden”


 1. 1 ephrussi
  juli 6, 2009 ved 9:20 am

  Forhåpentligvis vil vi etterhvert få større klarhet i hvem som lyver og hvem som snakker sant i denne saken. Amal Aden har vel allerede levert en politianmeldelse mot HRS.

  HRS på sin side vil vurdere saken juridisk når deres advokat er tilbake fra sommerferie. Såvidt jeg forstår vurderer de søksmål både mot Amal Aden og Dagbladet.

  Bla. på bakrunn av denne overskriften i Dagbladet:

  ”Forfatteren Amal Aden anmelder Hege Storhaug. SKULLE TESTES med vodka, svinepålegg og dyresextegninger.”

  Det er ganske ekstremt om HRS skal ha servert Amal Aden vodka på jobb for å teste om hun var godt integrert – og like ekstremt om de har tatt henne med til København for å vise henne dyresextegninger kun for å teste hvor integrert hun var.

  http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=28&tekstid=2698

  Personlig har jeg foreløbig vanskelig for å tro at dette medfører riktighet.

  HRS sitter også på et to og et halvt langt lydopptak av samtale med Amal Aden.

  Amal Aden hevder at hun hadde sagt opp stillingen på tidspunktet samtalen fant sted (noe HRS benekter) – og samtidig at hun deltok i et rollespill hvor alt hun sier blir lest opp fra et manus, som ledd i debattforberedelse. Det hun sier på opptaket skal altså ikke reflektere hennes egne meninger.

  Men hvorfor deltar hun i rollespill etter hun i følge etter utsagn skal ha sagt opp ? Og hvilken debatt var det hun sammen med HRS forberedte seg til ?

  Det er mye som skurrer her.

  http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=28&tekstid=2699

  På den andre side er det ikke bra at HRS stadig kommer i konflikt med sine prosjektmedarbeidere og tar hemmelige lydopptak av dem (som også kan være ulovlig)

 2. juli 7, 2009 ved 10:42 am

  Ok; dersom det blir dokumentert at Aden bløffar, skal eg sjøølsagt forhalde meg til det. Men ein gutsar vel ikkje på politianmelding utan å ha ei viss dekning for det.

  Generelt er eg svært kritisk til både profilen og metodane til Storhaug-organisajonen. Spelar på brune strenger i folkesjela. Særleg trasig når ein eksponerer framandskepsis av omsyn til kristendomen i Noreg. Som sagt; den tek vi knekken på sjølve.

  • 3 marielle minutella
   januar 30, 2010 ved 7:40 pm

   Såg denne bloggenm din først i dag, veit ikkje om du får auge på dette så lenge etterpå.

   Kva driv du med Haram? Du stoler på Adens framstilling?
   Du støttar KK-inkvisitørane som står klar til å brenne «heksa»,
   rett og slett fordi du ikkje liker Hege Storhaug?

   Fordi EITT menneske påstår at Storhaug skremmer muslimar på jobben med vodka og svinekjøtt??!

   Så helsefanatikaren og den tidlegare idrettskvinna Storhaug drikk brennevin på jobben?

   Som avhoppa katolikk får eg lyst å dra eit par saftige Luther-sitat rett i fleisen på deg,
   Haram. Men eg skal styre meg.

   Og dette slepp KK unna med i PFU. Dette er ei trist veke. Trist.

   Gud hjelpe oss alle.

 3. januar 30, 2010 ved 8:50 pm

  Så vidt eg kan sjå, er det ikkje godtgjort at Adens kritikk er grunnlaus. Sjølsagt har eg inga meining om korvidt Storhaug drikk på jobben eller ikkje, og har heller ikje hevda det.

  Ordbruk som «KK-inkvisitørane» og brenning av «heksa» ser eg det ikkje som mogeleg å forhalde seg til.

  • 5 marielle minutella
   januar 30, 2010 ved 9:19 pm

   Prøv, sokneprest.
   Prøv å forholde deg til slike ord,
   du oppfører deg i ein gammal, katolsk ufin tradisjon.

 4. 6 marielle minutella
  januar 30, 2010 ved 10:11 pm

  PS OG, visst hevda du at Storhaug drikk på jobben, du skriv jo at du «stoler på Aden»!
  Lyg du, når ditt eige innlegg står rett over her?

  «dersom det blir dokumentert at Aden bløffar, då skal du tru på det», skriv du.

  Då kan vel eg hevde for eksempel at du er ein narkolanger og hallik, då?
  Så lenge det ikkje blir dokumentert at du ikkje er det, så er vel du
  skuldig inntil det motsette er bevist?

  Nei, hold an.

  Når det gjeld statstøtte, så får de katolikkar 80% av støtta dykkar frå staten,
  langt meir ein dei 1,8 som HRS får.

  Makan.

 5. 7 Herman
  februar 1, 2010 ved 9:00 pm

  Det beste som fins for ikke-katolikker er visst å lete med lys og lykte etter heksebrenning -og inkvisisjonstendenser hos katolikker, særlig hos dominikanerne og fransiskanerne.

  Det er visst glemt at mye av denne bålbrenningen og alt det andre tøvet også ble utøvet av kongsundersåttene, som effektiv avskremming og underholdning, også for barna, slik som verden har gjort til alle tider -Colosseum er ikke bare kino, navnet har kolossale røtter. Joda, ofrene ble gjerne overlatt til knektene av Kirken av og til, men glem ikke at tiden ofte bestemmer hva vi gjør. Det står mye om heksebrenning og inkvisisjon på katolsk.no, jeg anbefaler stedet selv om du kanskje tror at de helt sikkert lyver for å redde sitt eget, osv.

  Men skal vi da brenne Colosseum kino fordi noe annet har hett Colosseum i tidligere tider, og med langt dårligere HD-egenskaper, men med virkelig, ekte slakt av mennesker og kristne i virkelig, ekte 3D-format? Tror du ikke det kunne slått an i avisen Vårt Land? Eller i Catholic League?

  I dette landet har hvem som helst lov til å si nær sagt hva som helst om hvem som helst og hva som helst.

  Frater Arnfinn også.

  Problematikken oppstår når han er med i en nær sagt offisiell orden, med institusjonell tilhørighet. Den samme stengselen gjelder også for kongen og dronningen i dette landet, som får pepper og kritikk for alt, nesten uansett hva de sier.

  Hvor er budskapet om tilgivelse gjemt hos deg, mariella? Og frihet til tale? Jeg vil ikke nekte deg å si det du sier, det er faktisk litt underholdende også, og personer som det står om i en avis, kan vel hvem som helst si hva som helst om? Men jeg liker ikke helt at du liksom skal bestemme hva frater Arnfinn skal mene og si, ut fra den holdningen du viser. Spesielt virker passussen om statsstøtte til alle andre katolikker enn frater Arnfinn ganske søkt.

  Jeg vil ikke bestemme det du skal mene, og hvilket kirkesamfunn du skal være i. Men jeg vil oppfordre deg til å lese litt mer i Skriften og kanskje se hva den kan vise deg.

  Hilsen Herman

 6. 8 marielle minutella
  februar 2, 2010 ved 10:56 am

  Kven skal eg tilgi? Arnfinn Haram? På kven sine vegner?
  Eg synst Haram skal fjerne utsegnane sine frå bloggen sin, kanskje han til og med kan be Storhaug om tilgiving.
  Det om statstøtte, det hadde du forstått om du hadde lest det Haram skreiv over.

  Dobbeltmoral og insinuasjonar fell også på steingrunn hos meg, prøv ein annan, eller prøve sjølvanalyse.

  Heksebrenning: eg tenker på når majoriteten mobbar einskildsindivid på syltynt grunnlag,
  det er det eg legg i det. Og kritisere eit miljø eller ei avis kan ein gjere på ein heilt anna måte enn å gå til åtak på einskildspersonar.

  Men du har eitt poeng: det er faktisk rett at dei fleste heksedommane blei utførte av sivile domstolar og mobben,
  jo lenger ein kom frå Roma jo færre hekser. So I’ve heard av ekspertar i trolldomsfaget.
  Det var bare så fristande å dra den, sidan det var ein pater her med si slik uttaling.

  Likevel finst inkvisisjonstendensane den dag i dag, i alle miljø.

  Eg fekk bakoversveis av at ein respektert sokneprest kan offentleg tilkjennegi at han støttar
  Klassekampens og Dagbladets kampanje mot Hege Storhaug, der ein handfull menneske får lov til å komme med dei mest horrible bakvaskingar, som aldri noken hadde trudd på, hadde dette gjulde ein mindre kontroversiell person.

  Skrifta? Er du protestant? 😉 La oss halde oss i Kristus, og Sloss i Freden, og ønske mobben dit han høyrer heime.

  Nei, vi har ikkje lov å seie alt om alle. Verken i juridisk eller i moralsk forstand.

 7. 9 marielle minutella
  februar 2, 2010 ved 10:59 am

  PS

  Nei motsett, sjølvsagt: jo lenger ein kom frå Roma, jo fleire hekser.

 8. 10 Anne Hedvig
  februar 2, 2010 ved 1:25 pm

  Hoi sann, her går det for seg! Vil anbefale en viss varsomhet i feltet som angår påstander om rasisme. Her er det mange følelser og sterke utsagn ute og går, og det fra begge sider. Mye fremsettes med ønsker om å sverte og hetse.

  Er hverken medlem av den katolske kirken eller Statskirken, men må i rettferdighetens navn nevne at ingen hekser eller trollfolk ble brent i Norge før reformasjonen. Det var kong Christian den 4. som satte hekseprosessene i gang i Danmark-Norge.

 9. 11 marielle minutella
  februar 2, 2010 ved 1:47 pm

  ja, det har også eg høyrd, som du kanskje les over.
  Dei fleste «heksene/trollfolk» blei dømde i sivile domstolar av ymse sort,
  og jo lenger unna inkvisisjonen, jå fleire «hekser» fann folk.

  I Spania (nord?) der inkvisisjonen hadde ein del saker mot påståtte trollmenn
  blei nesten ingen dømde (ref har høyrd frå historisk institutt).

  Heilt einig at ein ikkje skal sverte eller hetse enkeltindivid,
  dette bør også gjelde å seie seg samd andre som gjer det.

  Å sitte stille og halde munn er ikkje å vere ein «god kristen».
  Mi meining.
  Arnfinn Haram er fri til å slette alt som står her, inklusive sitt opphavelege innlegg.

 10. 12 Anne Hedvig
  februar 2, 2010 ved 2:13 pm

  I den konkrete saken (Amal Aden) vet jeg ikke helt hva jeg skal mene.. Har inntil nå fått et positivt inntrykk av Aden. Ellers synes jeg Hege Storhaug har mye for seg – Dagbladet er bare en sjofel blekke, og det har de vært lenge. Der går det kun i sort/hvitt, og knapt nok det.

 11. 13 Anne Hedvig
  februar 2, 2010 ved 2:22 pm

  Leste fr. Arnfinn opprinnelige innlegg på nytt, og vil presisere at jeg ikke stemmer Frp!!. Det er mange fra forskjellige partier som er skeptiske til sider – jeg presiserer sider! – ved islam, og deler ved innvandringen. Virker som om mye er ute av kontroll. Ellers er jeg ikke ute etter noen innvandrer-debatt på bloggen her.

 12. 14 Herman
  februar 2, 2010 ved 9:24 pm

  Kjære mariella minutella.

  Jeg synes du er urettferdig mot frater Arnfinn, og behandler ham på en måte som han ikke fortjener.
  -Dra et par saftige Luther-sitat rett i fleisen på deg?
  -Lyg du, når ditt eiga innlegg står rett over her?
  Det hender vi krangler og diskuterer friskt av og til her på bloggen (med fare for å gi uttrykk for at dette er et lukket samfunn som ikke slipper andre inn – det er det ikke), men vi slynger ikke påstander rundt i luften, og det er ikke vanlig at vi påstår noe på usaklig vis (jfr. sitat nr 2).

  Frater Arnfinn er ikke sokneprest, han er prekebror og prest, dominikanermunk og vil ikke lyve. Det vet jeg at han ikke vil, og at han gjør alt for ikke å gjøre. Mer enn mange andre, i og med sin stand.

  Når det er sagt er vi likevel alle mennesker, og skulle jeg, for eksempel, gjøre den feilen at jeg lyver, vil jeg søke forsoning med Gud etterpå, og håpe at offeret tilgir meg. Her må det understrekes at en løgn pr definisjon er noe man sier bevisst som er usant, og som man vet er usant, og som man sier bevisst for å oppnå noe som man ellers ikke ville oppnådd uten å ty til løgn. Løgn er med andre ord ikke å si noe uriktig av et øyeblikks uvitenhet, eller hvis man sier noe på en unøyaktig måte eller om man ikke vet at det er usant det man sier.

  Det å ikke ville lyve gjelder majoriteten av alle dominikanere, og alle andre ordensmedlemmer i alle ordner i Den Katolske Kirke forøvrig. Og også ganske mange blant «vanlige» katolske kirkegjengere. Men fordi ganske mange dumme svin av noen pedofile drittsekker som tror de kan være prester i Den Katolske Kirken samtidig med utilbørlig praksis, er med på å sverte hele Kirken, er selvfølgelig inntrykket man sitter igjen med etter en rask skumming av avisen, at alle prester i Den Katolske Kirken lyver når det trengs og når er nødvendig.

  Skriften er virkelig, sann og reell, også for katolikker. Den er til og med helt sentral, må jeg av og til si til de protestanter som ikke tror at Skriften har noe med det katolske å gjøre. Det er helt misforstått. Dessverre.

  Tilgivelse er fred, alle kan tilgi, vi kan også tilgi oss selv, og vår Gud kan til og med også tilgi synder hvis vi angrer og ber ham om det.

  Når det gjelder selve saken vil jeg ikke ta noe standpunkt. Jeg har ikke lest om den andre steder enn her, og ikke sett i avisen. Det har jeg ikke hatt tid til. Men jeg ble litt overrasket over måten du skrev på når du rettet dine ord mot frater Arnfinn, sjokkert, javel, men se her:

  Det jeg sitter igjen med etter å ha lest dine utfall og påstander mot frater Arnfinn, er at du er ute etter å ta ham for noe han har gjort «mer og mer» ettersom du skriver. Og det virker også som om du vil ta ham fordi han er katolikk. Synd hvis jeg tar feil her, men det er inntrykket jeg sitter igjen med. Du er fortørnet og sint virker det som, og det kommer det sjelden noe godt ut av.

  Når det er sagt har også jeg blitt irritert og til og med litt sint her på bloggen, men har lært meg å holde meg litt mer i skinnet og ikke gå for hardt ut. Tror jeg da.

  Mitt råd til deg er å vente litt før du skriver, tenke deg litt om og resonnere. Og så skrive. Rett gjerne på deg selv mens du skriver, se hvordan det du mener virkelig kommer frem, og på hvilken måte. Merk: jeg sier ikke at du SKAL gjøre det eller at du HAR å gjøre det, men at dette er mitt råd til deg. Og ellers har kineserne et ordtak som sier: I vredens stund skal du ikke sverge, i gledens stund skal du ikke gi løfter…

  Hilsen Herman

 13. 15 marielle minutella
  februar 3, 2010 ved 10:52 am

  Hermann, du er eit lysande, kristent, moralsk eksempel for oss alle.
  Eg kan kjenne kjærleiken din heilt hit, -han varmar.

  Eg vil igjen påpeike det faktum at Pater/sokneprest/prest/pastor/bror/fratello/frater/cappuccino/dominikanarmunk/bloggar/skribent/sjelesørgar Haram
  støttar ein kampanje mot eitt einskildsmenneske, Hege Storhaug. Han gir seg ikkje heller, trass
  i eit sakleg innlegg frå ephrussi over her, tvert om meiner han at Storhaug er skuldig inntil det er bevist at Aden bløffar,

  ALTSÅ LYG HAN når han påstår han aldri har sagt at Storhaug drikk brennevin på jobben som ho skremmer muslimar med.

  Prest, pave, Jørgen Hattemaker, whatever.

  Sjå ikkje alltid på innpakninga, Herman. Og pass deg for sjølvrettferdigheita.

 14. 16 Anna
  februar 3, 2010 ved 6:19 pm

  Jeg leste en kommentar i Aftenposten? Morgenbladet? angående dette. Adens påstander mot Hege Storhaug og HRS er såpass utrolige at det er vel ingen (sic) som tror på dem. Kommentaren ga uttrykk for at Aden sannsynligvis har hatt behov for å beskytte seg mot sine egne. Sprit, svinekjøtt og sex er retoriske stereotyper mot Norge og nordmenn i fordomsfulle muslimske miløer uten kjennskap til hvordan norske arbeidsplasser fungerer og ansattes rettigheter, og derfor enkle å ty til. Dette er en tale for hjemmepublikumet. Jeg tror det var i denne anledning at Aden fikk treffe en eller annen minister, må ha vært for arbeid og inkludering. Hvor mange norske arbeidstagere får taletid med ministeren direkte hvis han/hun er misfornøyd med sjefen?

  Det er risikofritt å lange ut mot Hege Storhaug – hun behandles som en slags ekstremist og er anathema, så Aden risikerer ikke stort ved å gjøre det. Da Aden kom med (den første?) boken sin om det somaliske miljøet, ble hun angrepet av venstresiden fordi hun gjorde det. Nå er hun inne i varmen – fordi hun har anmeldt Hege Storhaug.

 15. februar 5, 2010 ved 8:57 am

  Min bloggpost ovanfor var ein kommentar til oppslag i media. Å ta stilling til heile innhaldet i ei bok, er noko anna. Eg kan ikkje sjå at det i etterkant kom fram noko som gjorde Adens kritikk – at ho var utsett for press – grunnlaus.

  Minutella har fått sett fram sin påstand om at eg lyg, slik ho ser det.

  Lenger enn dette trur eg ikkje vi kjem her.

 16. 18 marielle minutella
  februar 5, 2010 ved 9:19 am

  Min påstand var at bror Haram støttar ei usannsynleg kampanje mot eit einskildsmenneske.

  Det var og er min påstand.

  At han lyg kjem litt seinare, når han skriv at han aldri har påstått at Storhaug drikk på jobben.
  Poenget er at nettopp det seier han, når han ser ingen grunn til å tvile på Adens påstandar i media.

 17. februar 5, 2010 ved 10:01 am

  Og med dette set eg strek for kommentarane.


Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


kategoriar


<span>%d</span> bloggarar likar dette: