29
Jan
09

officium: Torsdag, det allm. året, vike 3, 5 Mos 30 (matutin)

”Himmel og jord tek eg i dag til vitne på at eg har lagt fram for dykk liv og død, velsigning og forbanning. Vel då livet, så skal du få leva…!” (v 19)

Moses ansvarleggjer Israels-folket. Han tek heile røyndomen til vitne, og det dreiar seg om dei yttarste konsekvensar av å vere til: Liv og død, velsigning og forbanning.

Når det kjem til stykket, kan vi ikkje forhalde oss til trua utfrå kva inntrykk andre gjer på oss og kva innflyting dei måtte ha på livet vårt. Det går også ei grense for å skulde på andre fordi vi har vanskar med å tru. For all skapningen må vi svare. Med opne augo må vi velje ”livet” eller ”døden”. Seier vi at det ikkje er eit reelt val, er det også eit val.

Kyrkja må vise det same motet som Moses. Ikkje be om oppslutning, ikkje orsake seg for det ho er sett til å forkynne. Når ho har lagt fram sin bodskap, må ho ha mot til å vente på svaret.

Mennesket blir til når det svarar Gud.


7 Responses to “officium: Torsdag, det allm. året, vike 3, 5 Mos 30 (matutin)”


 1. 1 Randi
  januar 29, 2009 ved 3:40 pm

  Hva tror du gamle Moses ville sagt til de herskende i Israel i dag?

 2. 2 Wenche
  januar 29, 2009 ved 10:31 pm

  Fr Arnfinn, kvifor har du teke vekk både moglegheita til å lesa siste kommentarar frå sidemenyen og nå sist talet på kommentarar under innlegga dine?
  Du gjer det meir tungvint å følgja med. Kva er vitsen med det?
  Ingvild, Herman og andre sine reaksjonar gjer dine tekstar endå meir interessante.

 3. januar 30, 2009 ved 7:59 am

  Eg har ikkje teke bort noko; eg trur det må vere WordPress eller Firefox (sidan endringane er på nynorsk) som lever sitt eige liv. Skal kontakte min tekninske konsulent så snart han har tid. Den anonyme endraren må skjerpe seg..

 4. 4 Herman
  januar 30, 2009 ved 4:52 pm

  Hei, Randi, jeg bare m å svare på det du spør om. Og jeg svarer bare fordi du spør. Hvis Moses hadde sagt noe til Israelittene i dag, ville han nok sikkert sagt det samme som for mange tusen år siden:

  «Fortsett med å legge landet under dere. Herren vår Gud er med oss.»

  Moses ville sikkert fortsatt å slakte (les: legge under seg), både palestinere og alle andre folk som ikke var Israels barn. Det var det som var oppdraget hans, å lede Israel til det lovede land.

  Det ikke bare Israel, men også alle andre land, burde diskutert nærmere, er om dette med å legge under seg et landområde med bruk av vold og makt er en evig ordning som vi absolutt bør fortsette med. Eller om vi kan la være. Være litt mer asketiske. Gi avkall.

  For det dette handler om er vel kanskje at Gud Herren stred for Israel den gangen for lenge, lenge siden, og da hadde han kanskje ingen andre muligheter til å oppfylle løftet han gav israelittene, enn å la dem bruke vold og makt. Den gangen.

  Da blir det et teologisk og prinsippielt spørsmål om hvorvidt invasjonen den gangen var et gudgitt unntak fra budet om at du ikke skal drepe, og budet om at du ikke skal begjære din nestes hus, hans hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet (dette inkluderer vel jorden han bor på) som hører din neste til. Eller om menneskene i det hele tatt forsto hva Gud Herren egentlig mente med det han sa. Frem til i dag.

  Hilsen Herman

 5. 5 Randi
  januar 30, 2009 ved 5:34 pm

  Takk for svar, Herman.
  Budet om ikke å slå i hjel er meget lavt prioritert, både blant jøder, kristne og muslimer.
  Jeg kan forresten tenke meg at fr. Arnfinn ikke vil ha en opphetet debatt om Midtøstenproblematikken her på bloggen, ikke sant broder?
  Jeg må innrømme at mange kristne provoserer med sin bibelske forståing av Israels rettigheter.
  Takk for meg.

 6. februar 4, 2009 ved 9:11 pm

  Også andre grupper tek nok lett på det femte bodet, er eg redd – anten det gjeld krig eller overgrep på det menneskelege embryon. Eit liv er eit liv.

  Eg er samd i at ein ikkje utan vidare kan overføre Bibelens tale om gudsfolket, Israel, på staten Israel. Det er jo frå byrjinga primært ein sekulær stat.

  Midtausten kan ein godt debattere her, så langt tid og innsikt måtte rekke.

 7. februar 4, 2009 ved 9:15 pm

  Eg trur elles at Moses i dag ville oppmoda dei truande i Israel til ikkje halde fast på Lova, Pakta og tilliten til Gud – og ikkje stole så mykje på vald og makt.


Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


kategoriar


<span>%d</span> bloggarar likar dette: