13
Aug
08

officium…

Tysdag, vike 3, Mika 4 (matutin)

”For frå Sion skal lovlære gå ut, og Herrens ord frå Jerusalem”.

Desse orda minner om at Guds openberring til frelse for verda er sentra i Israel og Jerusalem, og vidare i Jesus Messias og kyrkja.
Men dei syner òg kva som er brennpunkta i openberringa: Gudstenesta og Retten.

Sion er tempelberget. I templet blir offera framborne og Gud tilbeden – men der vert også Guds lov, Guds bod, Gods ord lært og tillempa. Prestane i templet skulle bere fram offera – men dei skulle også lære og rettleie (Esek 7, 26; Mika 3,11, Haggai 2,11). Apostelen kalla seg ”Kristi Jesu prest mellom folkeslaga” og ”ein lærar for folkeslaga” (t.d. Rom 15, 16; 1 Tim 2,7); ein biskops teneste, som arvtakar frå apostlane, er både å presidere over kyrkja si gudsteneste og ta i vare det kyrkjelege læreembetet. Liturgi og eit liv i samsvar med læra kan ikkje skiljast.

Kyrkja må alltid vere ein talsmann for retten og rettferda. Heile Guds frelsesplan for verda er eit ”rettferdsprosjekt”; Guds rettferd er eit uttrykk for harmonien og freden i universet. Det rettferdige livet, både individuelt og sosialt/politisk, er sjølve basen for at kjærleik, einskap, godleik og sanning skal vere det miljøet, den ”økologien”, heile skaparverket lever i. Utan rettferd vert liturgien ueigentleg og falsk. Utan eit verkeleg fredsteikn – ingen kommunion (jfr Matt 5,22f). Paulus irettesette korintarane fordi dei ikkje delte med kvarandre under kjærleiksmåltidet, noko som medførte at dei feira ein ”uverdig” og ugyldig Eucharisti (1 Kor 11, 17f), ”eg toler ikkje vondskap og høgtid saman”, seier Herren (Jes 1, 13).

Gud er rettens Gud. Lovsong og rettferd høyrer saman.

Reklame

1 Tilbakemelding to “officium…”


  1. 1 Herman
    august 13, 2008 ved 7:10 pm

    Det passer jo bra med litt om Sions berg, Dormitio Mariae, som oppvarming til festen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen nå den 15. august!

    Hilsen


Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


kategoriar


%d bloggarar likar dette: