19
Mai
08

officium…

Sundag, vike III, 1. Antifon (matutin)

”Per singulos dies bendicam te, Domine”

(”Kvar dag velsignar eg deg, Herre”)

’Velsignar eg deg..’? Er det ikkje Gud som velsignar oss? Jau, men i den bibelske og gamaltestamentlege tradisjonen er det også mennesket som velsignar Gud! Gå gjennom Salmane og finn tallause døme på det… I den katolske messa finn vi, i offertoriet (der brød, vin, pengar og andre gåver vert framborne som innleiing til Nattverd-liturgien) den gamle jødiske bordbøna i botnen av den bøna presten bed og som folket akklamerer:
”Velsigna vere du, Herre, skaparen av himmel og jord! Av din rikdom har vi motteke det brødet (den vinen..) vi ber fram for deg…” ”Velsiga vere du i all æve!”.

Å ’velsigne’ i er i Bibelen å lovprise og takke – det som i oldkyrkja vart kalla ’å gjere evkaristi (gresk: takkseiing). I messa tek kyrkja del i Jesu Kristi ’evkaristi’, hans krossoffer. Vi legg livet vårt og heile skaparverket fram for Gud under velsigning og takkseiing, sameina med Jesu Kristi evkaristi. ’Ved han’ og og for hans skuld vert det motteke av Faderen. Det var dette han påbaud oss: ’Gjer dette’, altså det han gjorde: han feira felleskapsmåltidet saman med læresveinane, etter det jødiske ritualet; og der inngår den store velsigningsbøna over brødet og over begera. Den store takkebøna for alt Gud har gjort som Skapar og som Frelsar. Gjennom Jesu verk, og gjennom orda han tilføyer: ’Dette er min lekam som vert gjeven for dykk/dette er paktsblodet som vert utrent for dykk’, gjev han den gamle liturgien eit nytt og fordjupa innhald.

Difor seier også Paulus om nattverdfeiringa: ”Velsigningskalken som vi velsignar – er han ikkje samfunn med Kristi blod?” (1 Kor 10,16)

I livet vårt skal vi gjere nettopp det vi, fortetta, gjer i messa: Velsigne Gud! Gjennom bøner, lovsongar og kjærleiksgjerningar; gjennom det vi må lide og bere – med heile livet, med kropp og sjel. Slik vert alt liv omskapt til ei stor Velsingnig av Gud! Det er på ei vis ikkje heilt sant at ”Gud er Gud om alle land lå øde” og ”alle mann var døde” (Petter Dass). For Gud vil skapareverket! Han vil glede seg i det, vil bli velsigna av det, velsigna i det. Han vil verte elska.

Ein Gud som treng deg. Ein Gud som vil velsignast av deg.


0 Responses to “officium…”  1. Kommenter innlegget

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


kategoriar


%d bloggarar likar dette: