19
Mar
08

officium…

Tysdag, vike 2/Den stille vika, sal 49 (vesper)

”..liksom dyra må det døy” (v 13 og 21)

Dette er ein av dei mange salmane med ’visdomen’ som tema. Mennesket viser seg som ’uvist’, som dåraktig, fyrst og fremst ved at det ikkje skjønar at det er forgjengeleg. Eller rettare: Vår forgjengelegdom skulle få oss til å lite på Gud heller på vår eigen styrke. Det gjer ein stor skilnad. Mange menneske i dag, som kallar seg ateistar eller agnostikarar, hevdar nettopp at vi må godta at vi er forgjengelege, at vi skal døy. Men det det meiner er: At det ikkje er noko etter døden. At det ikkje er noko oppstode frå dei døde. At det ikkje er nokon domedag. At det ikkje er nokon Gud. Ikkje noko æveleg liv. Difor kan og skal mennesket gjere mest mogeleg ut av det jordiske livet.

I salmen og i Skrifta elles er det nettopp dette som er ’det gudlause’ mennesket si haldning. Typen på ’den ugudelege’. Mennesket som sjølvsikkert. Som sin eigen domar. Sin eigen skapar. Slik vert mennesket når det ikkje lenger har ei ”metafysisk” forståing av seg sjølv og av livet. Den viktigaste ”visdomen” er borte – forsømt i oppsedinga, fortrengt i kulturen, ofte avvist av individet. Vi vil høyre berre dettte livet til.

Vår tids ateistar vil hevde at det er lett å døy når ein har levd eit rikt og fullbyrda liv. Men kor mange unngår den menneskelege røynsla av det uoppnådde, i denne skadde verda? Kanskje dei som har hatt hell og resursar meir enn andre, nok til å døyve det dei sakna, eller det dei held på avstand. Også dei lukkelege og vellukka skal møte Gud. Døden bryt ned alle borgene mennesket har reist for å verje seg mot sin Skapar.

Døden ler åt det sjølvsterke mennesket og velter alle våre borger.


6 Responses to “officium…”


 1. 1 Ellen
  mars 19, 2008 ved 6:21 pm

  Tankevekkende!

  Men en innvending: Når du retter budskapet mot «vår tids ateister», unngår du ikke da å rette budskapet mot oss alle? Mot deg selv? Jeg opplever det da som du maler et fiendebilde som finnes der ute, utenfor klostermurene og kirka. Men vi er jo mennesker alle sammen; vi lever jo alle i verden, i kulturen. Vi trenger alle mat på bordet. Vi trenger alle mennesker å høre til hos. Vi skal alle møte døden. Grunnvilkårene er jo de samme hos oss alle. Heller ikke kirkas menn (og kvinner i min verden) går fri.

 2. mars 19, 2008 ved 7:02 pm

  Det er sant at alle skal svare for seg. Likevel er det eit faktum at nokre offentleg og tydeleg kallar seg ateistar og med det meiner uttrykkjeleg at dei avviser at Gud fins. Som sjølvsagt også er å avvise Gud. Det har dei naturlegvis full rett til og det skal respekterast – nettopp fordi det er eit alvorleg standpunkt å ta. Eit slikt offentleg og eksplisitt standpunkt må ein rekne med blir teke på alvor og teke stilling til – som alle andre standpunkt.
  Det må vere heilt skvært, syns eg.

  At vi alle skal stå for Gud, er ikkje det same som at det er likegyldig kva vi trur, seier og står for. Nettopp fordi vi skal møte Gud, bør vi alle tenkje gjennom det. Djupast sett handlar dette om menneskets fridom og ansvar – som ein vaksen og sjølvstendig person.

 3. 3 RA
  mars 19, 2008 ved 8:03 pm

  Kanskje en liten kommentar til ovenstående – ikke først og fremst til slutten på livet, men til begynnelsen: Wordsworth’s «Ode on Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood» (Vet ikke om dette er gjendiktet til norsk):
  Our birth is but a sleep and a forgetting:
  The soul that rises with us, our life’s star,
  Hath had elsewhere its setting
  And cometh from afar:
  Not in entire forgetfulness,
  And not in utter nakedness,
  But trailing clouds of glory do we come,
  From God who is our home:
  Heaven lies about us in our infancy!
  Shades of the prison-house begin to close
  Upon the growing Boy,
  But he beholds the light, and whence it flows,
  He sees it in his joy;
  The Youth, who daily farther from the east
  Must travel, still is Nature’s priest,
  And by the vision splendid
  Is on his way attended;
  At length the Man perceives it die away,
  And fade into the light of common day.

 4. mars 19, 2008 ved 9:09 pm

  Wordsworth har nok her ein snev av tanken om menneskesjela sin «pre-eksistens», at sjela er «evig» også i sitt opphav. Det er ikkje kyrkja si lære; men det er eit vink om at vi er bestemde til «udøyelegdom» og æveleg liv; eit syn på mennesket som i alle fall ikkje er ateistisk. Eller for å seie det slik: Wordsworth hadde i alle fall eit «metafysisk» syn på kva mennesket er.

 5. 5 Tatovert MC-kriminell
  mars 19, 2008 ved 10:58 pm

  Tusen takk for tøffe ord.

  Sjelden vi opplever mennesker som tør å tale om det vi alle tenker. For de som har opplevd hva død er og vært i mange nok begravelser til sine venner er dine ord sanne.

  Den dagen jeg virkelig tok avgjørelsen om å slutte med dop var når Gud ledet meg bak en Kirke. Av en eller annen grunn vasset jeg gjennom en halv meter snø for å være i fred til å sette et skudd. Der fant jeg en halvdød nedkjølt venn med overdose og fikk tilkalt ambulanse. Han overlevde såvidt. Natten før tilbragte vi sammen med å be til Gud for våre fortapte sjeler og synge salmer i speedrus. Oslo er en stor by. Gud er større.

  Senere samme dag møtte jeg en hore som var blitt dynket i bensin av en kunde og tent på ved kaia. Hun klarte å hoppe i sjøen. Jeg traff henne på plata. Hun skulle bare ha et skudd før hun dro til legevakta. Ganske rosa og forbrent. Da fikk jeg nok av gatelivet.

  En idiot av en filosof sa en gang at: «Døden er ingenting å frykte. For når den er så er ikke jeg, og nå jeg er så er ikke den».

  Men han traff aldri mine venner. For de lever evig.

  Takk for at du er der. Pater Arnfinn.

 6. mars 20, 2008 ved 9:15 am

  Takk for det!
  Trur dette er påskepreika i år: «Oslo er en stor by. Gud er større.»!

  Og filosofen du siterte, trur eg nettopp var – Epikur.


Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


kategoriar


%d bloggarar likar dette: