18
Feb
08

officium…

i «officium» har eg til no knytt meditasjonane til tekster frå morgonbønene (matutin, laudes). No kjem kveldsbøna, aftansongen (vesper) sine tekster. NB Tekstene skal brukast i liturgien fyrst; tanke, refleksjon og meditasjon kjem etterpå. Kvar dag kjem difor meditasjonen over ein vespersalme frå dagen før. Tekstene er framleis frå Salmane og andre bibelske hymner i tidebønene (officiet)…

Vike 1, sundag sal 114 (vesper II)

”Sjøen såg det og rømde, Jordan snudde og rann tilbake” (v 3)

Var det nokon som snakka om ”naturlover”, som om verda var ein maskin? Kosmos går ikkje av hengslene, det er sant. Ikkje fordi alt er styrt av døde lover, men fordi Gud held alt oppe med si høgre hand. Til Noa gav han bogen i skya og sa: ”Eg set bogen min i skyene; han skal vera eit teikn på pakta mellom meg og jorda” (1 Mos 8,13). Gud fyller alt med liv. Hans skaparånd er ein livgjevande Ande. Eigentleg er ikkje noko av skaparverket ”dødt”, sjølv om det ”lever” på ein annan måte enn vekster, dyr og menneske. Døden er ikkje Guds modus. Berre livet. Døden er ein skugge, ein episode, ein unntakstilstand. Kristi oppstode var ikkje berre for menneska si skuld, men for heile skaparverket.

Difor ”rømer” sjøen, Jordan ”renn tilbake”, fjella ”hoppar” – alt er på styr og går ut av sitt gode skinn – av ei gysande og ufatteleg glede fordi Gud har gripe inn og frelst folket sitt or Faraos hær og hand!

Guds menneske, Guds barn, har naturen på si side; elementa, ver og vind, ljos og mørkre er dine vener og samverkar med deg i det kallet du har, i det du skal gjennomleve i dag. Alt blir ikkje lett, men Gud ”gjer berget til eit vatn og harde fjellet til ei kjelde” (v 8).

Så berre gå på!


0 Responses to “officium…”  1. Kommenter innlegget

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


kategoriar


%d bloggarar likar dette: