24
Nov
07

nota bene…

AFGHANISTAN?

Skal norske soldatar føre krig i Afghanistan? Er det ei oppgåve for norsk forsvar? Den offisielle motiveringa er «krigen mot terror». Dette er i ferd med å bli ein kollektiv nevrose i dei vestlege samfunna og kan snart brukast som motivasjon for kva som helst. Eg meiner det er grunn til å spørje om ikkje slike militæroffensivar verda rundt mest er uttrykk for vestleg, kulturell imperiebyggjing. Eit imperium som fyrst og fremst er avhengig av kontroll over dei økonomiske rikdomane og marknadspotensiala i resten av verda. Med USA i spissen og Noreg og andre på slep. Dei internasjonale problema i dag kan truleg i liten grad løysast med våpenmakt. Kulturelle motsetnader og ulikskapar må taklast gjennom gjensidig kunnskap, diskusjon og opne forhandlingar. . Og fred er ikkje minst avhengig av ei grunnlegjande rettferdig fordeling av dei materielle resursane i verda.

Reklame

9 Svar to “nota bene…”


 1. 1 Obrigado
  november 24, 2007 ved 3:17 pm

  Her var den godeste pater litt vel lovlig politisk korrekt. Slikt passer seg også best for en tiggermunk, og er også i tråd med Kirkens syn på krigføring.

  De etiskt praktiske vurderinger i politikken er allikevel så komplekse, og uforutsigbare, slik at de største moralistene, historisk sett, lett kan bli den tapende part. Kirken hadde også valget mellom kolera og pest, da korstogene herjet som verst. Hadde Kirken «vendt det annet kinn til», hadde hele Europa vært muslimsk idag. Hadde Kirken fått kritikk for dette (hvis kritikk var mulig) idag mon tro ? Hva om det siviliserte Europa ikke hadde sloss imot nazistene ? Jeg er glad jeg ikke er moralfilosof. Jeg forstår intet av slike høytravende diskusjoner ,,,

 2. 2 Bjørn
  november 24, 2007 ved 4:28 pm

  Legger også merke til at Arnfinn Harams trosfelle Janne Haaland Matlary på minerva sin hjemmeside gir en klar og enkel forklaring på hvorfor Norge er, og bør være i Afghanistan.

 3. 3 wen
  november 24, 2007 ved 11:13 pm

  Ta ein kikk på TFF, Transnational Foundation for Peace and Future Research,
  sine heimesider. http://www.transnational.org/index.html

  …og så kan de jo ta ballen….

 4. november 25, 2007 ved 9:31 am

  Til Obrigado:

  Synspunktet på t d krigen i Afghanistan er sjølsagt mi personlege vurdering, med basis i kyrkja si tenkjing slik eg forstår henne, men med plass for at andre kan sjå det annleis. Sjølv var eg også kritisk til Irak-krigen og deltok – saman med fleire dominikanarbrør – i demonstrsajonen mot Noregs evt støtte til krigen. Stort sett har vel den katolske kyrkja også meir offisielt vore kritiske til denne type krigføring. Pave Johannes Paul II var svært tydeleg i sitt negative syn på USAs krigføring i Irak. Og til krig i det heile som konfliktløysing i vår tid.

  «Kristenheten» frå middelalderen er forbi. Europa er i stor grad eit sekularisert kontinent. Dersom vi ynskjer å styrke og fornye kristendomen si stilling her, trur eg ikkje at våpenmakt er vegen. Det kan berre skje ved ei åndleg fornying.

  Til Bjørn:

  Matlary har prisverdig tydeleg sett ord på realitetane: at Noreg er i krig i Afghansistan – og ikkje berre med på ein slags humanitær aksjon i uniform. Om ho vurderer denne krigen annleis en eg, kan vere. Vi kan ikkje vere samde om alt :)..

  Til wen:

  Kva slags sider/organisasjon er eigentleg TFF?

 5. 5 Obrigado
  november 26, 2007 ved 9:02 am

  Nordmenn har en enorm tillit til FN. Dog ikke jeg. I Europa ellers er det heller en likegyldighet overfor FN.

  Det var FN som henstillet etter 9/11 til en aksjon imot terrorismen i Afganistan. Talliban, og dets medspillere skulle elimineres, slik at vi i den rike verden fortsatt kunne sove godt uten å ha slike banditter løpene løs i nabolaget. FN ba i denne sammenheng NATO om hjelp til å slå ned på terrorismens anested i Afganistan. Norge har vært en lydig disippel i NATO, og fulgte våre alliertes råd om å bli med. Og hva er NATO uten USA ? Nok en gang var det USA som måtte dra det tunge lasset. Det blev ingen takk til USA denne gangen heller. Utakk er verdens lønn (Fra koranen).

  Ikke minst anbefaling fra USA og EU gjorde at Norge deltok i de fredsbevarende styrkene, som det het den gangen. Nå kommer våre sønner hjem i kister. Det tåler vi passelig dårlig, og opinionen er i ferd med å snu. Og, jeg som trodde krig var alvor, og ikke bare lek med ideer ?? Jeg er hundre prosent enig med Fru Professor Matlary; Det er meget ærefult å dø for en god sak i en krig, mens det gir ingen ære å dø f.eks. i en trafikkulykke.

  Jeg er i ferd med å lese koranen, og begynner nå å forstå Taliban og selvmordsbombene i Irak langt bedre enn før.

 6. november 26, 2007 ved 9:31 am

  Til Obrigado:

  Som sagt: eg er samd med dr Matlary i at vi no får våge å kalle ein spade for ein spade – og krig for ein krig. Og ta ansvar for det. Men eg er meir enn usikker på om USAs og Natos krig i Afghanistan er ein «rettferdig krig».

 7. november 26, 2007 ved 12:18 pm

  PS til Obrigado:

  Vil du helst vere anonym (heilt OK), eller kan du lette på sløret/visiret..?

  🙂

 8. 8 Obrigado
  november 26, 2007 ved 4:20 pm

  Tradisjonell katolikk fra Oslo. Medlem; Haram fanclub

 9. november 26, 2007 ved 4:31 pm

  Haha, obs: klubbkontingenten vil stige i år, men vervepremiar er også på trappene 🙂


Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


kategoriar


%d bloggarar likar dette: